PREDAVANJA ZA PRVI RAZRED SREDNJE SKOLE


(U izradi)

UVOD

1. Predmet, metode i zadaci fizike

2. Fizicke velicine

3. Vektori i osnovne operacije sa vektorima

KRETANJE

1. Mehanicko kretanje

2. Srednja i trenutna brzina

3. Zakon slaganja brzina

4. Ubrzanje

5. Ravnomjerno i ravnomjerno promenljivo pravolinijsko kretanje

6. Kretanjem sa ubrzanjem g

7. Revnomjerno kruzno kretanje materijalne tacke

8. Ravnomjerno promenljivo kruzno kretanje materijalne tacke

9. Rotaciono kretanje

DINAMIKA TRANSLATORNOG KRETANJA

1. Uzajamno djelovanje tijela-sila. Sile u mehanici

2. Masa i impuls

3. Njutnovi zakoni mehanike

4. Trenje

5. Centripetalna sila