ZADACI ZA PRVI RAZRED SREDNJE SKOLE


KINEMATIKA

Popis važnijih formula

Osnovne operacije sa vektorima

Vektor polozaja.Pomjeraj

Srednja brzina

Ravnomjerno pravolinijsko kretanje

Klasicni zakon slaganja brzina

Ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje

Ravnomjerno kruzno kretanje

Ravnomjerno ubrzano kruzno kretanje
DINAMIKA I STATIKA

Popis važnijih formula

Njutnovi zakoni mehanike

Trenje

Inercijalne sile

Ravnomjerno kružno kretanje materijalne tacke. Centripetalna sila

Dinamika rotacije

Statika
GRAVITACIJA

Popis važnijih formula

Gravitaciona sila i jacina gravitacionog polja

Kretanje tijela pod dejstvom zemljine teže

Težina